Sòng bài trực tuyến chuyên nghiệp và giải trí nhất. Chọn từ nhiều loại trò chơi bao gồm Live Blackjack, Live Roulette (Single Zero và hoàn toàn mới Enhanced Payout American Roulette), Live Baccarat, và Live Blackjack Early Payout™.

Khi bạn tham gia vào một trong những nhiều bàn trực tuyến của chúng tôi, bạn sẽ được chào đón bằng tên và sẽ được ưu đải nồng nhiệt nhất. Bạn có thể trò chuyện với nhân viên chia bài hoạc những người chơi khác trong bàn. Đây là trải nghiệm gần nhất như sòng bài Vegas ở ngoài đời .

Sòng bài Vegas Live Dealer có sẵn cho 24 x 7 x 365 và bao gồm nhân viên chia bài, quản lý, giám sát.  Nhân viên sòng bài luôn luôn sẵn sàng để trả lời câu hỏi của bạn. Vegas Live Dealer sử dụng thiết bị xác thực và bài với kích thức chuẩn, những thương hiệu giống như Las Vegas.

LIVE DEALER BẢNG THANH TOÁN
Live Baccarat 98.85%
Live Blackjack 99.20%
Live Blackjack Early Payout 99.50%
Live Enhanced Payout American Roulette 97.6%
Live Single Zero Roulette 97.2%

Bắt đầu chơi ngay hôm nay!  Đăng nhập tai khoản Vietbet của bạn và nhấp vào Vegas Live Dealer Casino từ  trương mục.  Bạn phải cần nhấp vào nút “Play Now” để bắt đầu.  Để bắt đầu chơi, bạn phải chuyển tiền từ tài khoản chính qua tài khoản sòng bài.  Rồi thì bạn có thể chọn trò chơi bạn thích.

Cách chuyển tiền vào tài khoản Sòng Bài Vegas Live Dealer.

Để bắt đầu chơi Vegas Live Dealer, bạn phải chuyển tiền vào đó.  Để chuyển tiền, đăng nhập sòng bài Vegas Live Dealer với thông tin tài khoản của bạn.  Nhấp nút “Play Now”.  Bạn sẽ được vào trang chính nơi mà bạn sẽ thấy ngân khoản chính và ngân khoản sòng bài ở phía trên.  Bạn phải chuyển khoản từ ngân khoản chính qua ngân khoản sòng bài.  Nhấp vào số lượng “chíp” bạn muốn chuyển.  Bạn có thể chọn từ TẤT CẢ (ALL), $25, $50, $100, và $1000.  Hoặc bạn có thể chọn số lượng bạn thích bằng cách nhấp vào ‘Amount’ và điền vào con số bạn muốn chuyển.  Nó sẽ chuyển tiền từ ngân khoản chính qua ngân khoản sòng bài ngay lập tức.

Khi bạn chơi xong, bạn chỉ cần nhấp vào “Return Funds to Main Balance” để chuyển tiền từ ngân khoản sòng bài trở lại ngân khoản chính.

 

Cược Sau Lưng:

Nếu không còn chỗ ngồi hoặc bạn muốn cược thêm, bạn có thể cược sau lưng người đang chơi.

Cược sau lưng cho phép bạn đặt cược vào vị trí người khác đang chơi và bạn sẽ có được kết quả giống như người đang ngồi chơi: thắng, thua, hoặc hòa.  Người mà bạn cược sau lưng (người đang ngồi) sẽ là người quyết định cho tất cả hành động.  Xin lưu ý rằng nếu người đang ngồi chọn Tách hoặc Nhân đôi, bạn phải theo quyết định của họ.

Để cược sau lưng, nhấp vào khuông ở góc tay phải của mang hình với chữ “Enable Back Betting”.  Tụ mà bạn có thể cược sau lưng sẽ hiển thị màu vàng.  Nếu bạn có tùy chọn tự động cược lại, thì cược sau lưng cũng sẽ tự động đặt cược lại nếu người chơi vẫn còn ngồi trong tụ.

Người ngồi trong tụ chính sẽ quyết định tất cả hành động.  Bạn phải theo quyết định của người ấy.  Chúng tôi khuyên bạn nên xem cách chơi của người đó trước khi đặt cược chơi sau lưng.  Nếu bạn thích cách chơi của họ, bạn có thể theo họ và đặt cược chơi sau lưng.

Nếu người mà bạn đặt cược sau lưng bị rớt mạng hoặc không có quyết định trong thời gian quyết định thì hệ thống sẽ áp dụng chiến lược cơ bản.

Ngoại Lệ:

Trong trường hợp lỗi của người chia bài hoặc bất kỳ lỗi kỹ thuật nào, tất cả tụ sẽ bị hủy bỏ và tiền cược ban đầu sẽ được hoàn lại.

Trong trường hợp bạn bị rớt mạng trong khi dang chơi, bất kỳ cược bạn đã đặt sẽ vẫn được tính.  Bạn sẽ có thể thắng, thua hoặc hòa tùy thuộc vào bài của bạn khi bị rớt mạng.

Đếm bài chuyên nghiệp sẽ bị cấm ở đây.  Nếu chứng minh được bạn là người đếm bài chuyên nghiệp, thì tài khoản sẽ bị đóng ngay lập tức.

Bất kỳ vấn đề hoặc không hoạt động bởi những người chơi trong bàn, sẽ không, giống như sòng bài ngoài đời, ảnh hưởng đến kết quả của tụ của bạn.

Live Blackjack

liveDealerBlackjack

How to Play

Blackjack is the most popular casino card game in the world. The name Blackjack arose when an American casino decided to popularize the game by paying a bonus to any player holding the ace of spades and either the jack of clubs or jack of spades.

The object of the game is simple: obtain a total card count higher than that of the dealer without going over 21. Let’s Play!

To Play Blackjack:

Select a seat by clicking on any seat marked OPEN SEAT.

Select a chip value.

While the game is in “Place Your Bets” mode, click on one of three bet locations in the betting area until the number of chips displayed equals the amount you wish to bet.

Clicking in the center of the bet area will place a Main Bet.

Clicking on the Pairs icon on the top left of the bet area will place a Pairs Bet.

Clicking on the Rummy icon on the top right of the bet area will place a Rummy Bet.

Optionally, click Clear Bets to remove all bets from the table.

Optionally, click Stand Up to both leave your seat and clear your bets from the table.

Once the game goes into ‘No More Bets’ mode (this happens when the dealer pulls the first card), you may no longer clear your bets or Stand Up.

You and the dealer are each dealt two cards. Your cards are dealt face up. Only the dealer’s second card is dealt face up. If the dealer is dealt an ace face up, you may buy insurance.

Live play will revolve from Seat 1 to Seat 7. On your turn, review your cards and then do one of the following:

 • Click Hit to have another card dealt to you.
 • Click Stand if you are satisfied with your hand and your wager.
 • Click Double if you wish to double your initial wager and take exactly one more card.
 • Click Split if you receive two cards of equal value and wish to split them into two new hands of one card each.

After your betting decisions are made, the dealer plays out the round and calculates any winnings.

To Play Again:

Click Rebet.

Your bet or bets from the last round are placed in the same locations as the prior round.

Optionally also select the check box in front of Auto Rebet to continue rebetting automatically every round.

If you choose to Clear Bets, you may place a new bet or click Rebet to repeat your bet or bets from the last round you played.

Each new round will begin automatically.

Rules:

Live Blackjack uses a six deck shoe that is manually shuffled.

Each table has seven available seats.

You must continue to wager to keep you seat.

Players will be given the option to Hit, Stand, Double or Split when it is their turn. Failure to respond within the allotted time will default to the hand being played out according to basic strategy.

You may only Split once. You may Double after Split.

If you split Aces, you will receive exactly one card on each hand.

You may bet on any combination of the Main Bet (standard American Blackjack) and the side bets of Pairs and Rummy.

Main Bet: Standard American Blackjack
In order to participate in the Main Bet, you must wager separately in the center of the bet location.

If your hand is greater than the dealer’s and does not go over 21, you win. Payout is 1:1

The face cards-jack, queen, and king-all have a value of 10, aces have a value of 1 or 11, and the remaining cards are worth their face value.

If your first two cards are an Ace and a 10 value card (10, J, Q, K), you have a Blackjack. Blackjack pays 3:2.

If your hand exceeds 21, you bust and automatically lose the hand. If you have the same card total as the dealer, there is no winner and your wager is returned. This is known as a push.

The dealer stands on hard 17 and above and draws on 16 and below. Dealer will draw on soft 17.

If the dealer’s face-up card is an ace, you can buy insurance equal to one half the amount of your Main Bet. If you choose to take insurance and the dealer has a Blackjack, you win 2:1.

Outcome of the Rummy bet has no effect on any other bet (Main bet or Pair bet). They are completely independent.

Pairs Side Bet:

In order to participate in the pairs bet, you must wager separately by clicking on the icon displayed in the top left of the bet location.

If your initial two cards are a Pair – two cards of the same rank such as 3C, 3H or 7S, 7H or KD, KC you win 11:1.

If your initial two cards are not a Pair, you lose your Pair wager.

Outcome of the Pair bet has no effect on any other bet (Main Bet or Rummy). They are completely independent.

Rummy Side Bet:
In order to participate in the rummy bet, you must wager separately by clicking on the icon displayed in the top right of the bet location.

If your initial two cards + the Dealer’s Up Card are a Rummy, you win 9:1.

Winning Rummy hands are either 3 cards of the same rank (ie. 4H, 4S, 4D) OR 3 cards of the same suit (ie. AH, 4H, 10H) OR a 3 card straight (ie. 3H, 4D, 5S).

If your initial two cards are not Rummy, you lose your Rummy wager.

Outcome of the Rummy bet has no effect on any other bet (Main Bet or Pairs). They are completely independent.

Live Blackjack Early Payout

liveDealerBlackjack_2

How to Play

Welcome to Blackjack Early Payout V 2.0! Both new and professional blackjack players will love this feature rich game designed specifically to deliver an outstanding Live Dealer Blackjack experience.

Main features of the game:

You can bet on one, two or all 3 hands every time. No waiting for a seat! Lots of action!

Very fast play – dealers will always deal the cards according to the optimal player strategy known to professional players as Basic Strategy. The benefits of this are both fast and consistent play. Your result will never be affected by another player’s poor decision nor will you have to wait.

While Basic Strategy will offer an exceptional game payout of 99.5%, blackjack players want choices.

For each hand where you have placed a wager, you can either follow the Basic Strategy decision to HIT/STAND/DOUBLE or SPLIT or choose a different option.

The default action will be highlighted Bright Blue OR you can select your own option highlighted in Silver. Options will change depending on the hand.

For Example
If the player has a 15 and the dealer has a 10, Basic Strategy will HIT. However, one player can choose to STAND if he wants to, while other players accept the HIT. If you choose STAND, the next card that comes out will not affect you and will appear as a Ghost Card on the user interface.

In all cases, you can elect to take fewer cards than Basic Strategy recommends (ie STAND or DOUBLE when Basic Strategy says to HIT). However, you will never be allowed to HIT when the Basic Strategy says STAND because the dealer will always follow Basic Strategy no matter what the players choose.

Another amazing feature of this game is Early Payout. Each time your hand changes, you will be offered an Early Payout amount highlighted in Green. This is the amount of money you can take immediately to end the hand before any more cards are dealt.

For Example
If you have a 20 and the dealer has a 10, you can take over 50% profit immediately – a very wise decision if the dealer ends up with 20!

Side Bets:

There are two side bets available on each of the three boxes: PAIRS and RUMMY.

PAIRS bets pay 11:1 and win on any pair (e.g. 4,4, Q,Q, A, A). If the Player’s first two cards are a pair, you win!

RUMMY bets pay 9:1. This bet is also known as 2 plus 1 in some parts of the world. This bet uses a combination of 3 cards: the Player’s first two cards PLUS the Dealer’s UP card. There are 3 ways to win a RUMMY bet:

 • A 3 card straight (e.g. 4H, 5D, 6S).
 • 3 of the same card value (e.g. 10H, 10D, 10S)
 • 3 of the same suit / flush (e.g. 2D, 9D, KD)

Try Blackjack Early Payout for yourself and play the most exciting Blackjack game on the internet!

Live Baccarat

liveDealerBaccarat

How to Play

Baccarat is a simple game with three types of bets:

 1. Banker bet
 2. Player bet
 3. Tie bet (standoff)

Though the game is simple, baccarat follows strict dealing rules.

Live Baccarat is played from an eight-deck shoe. All face cards and 10s have no value. Cards less than 10 are counted at face value, Aces are worth 1. The suits of the cards don’t play a role in the game.

Only single digit values are valid. Any count that reaches a double digit drops the left digit. 15 is counted as 5 and 25 is also counted as 5. Each hand is consisted of no more than three cards, the baccarat rules do not allow a fourth card to be dealt under any circumstances.

To start, the players bet either on Banker, Player or Tie. Both Player and Banker pay even money, but a winning Banker bet commands a 5% commission. A Tie bet pays 8:1. The goal in baccarat is to reach a point total of 9 with your hand.

The live dealer gives two cards to both the Player hand and the Banker hand; first to the Player and then the Banker. A third card may be dealt to either or both the Player and the Bank based on the following three-card-rules. It is not necessary to learn these rules to play, they are compulsory decisions and therefore automatic.

Player’s third-card-rule

If either the Player or the Bank have a total of 8 or 9 on the first two cards no further cards are drawn. The resulting hand is called a Natural and the hand is over. If the Player’s total is less than or equal to 5 the Player’s hand draws a third card.

If the Player does not draw a third card, then the bank’s hand stands on 6 or more and takes a third card on a total of 5 or less. If the Player does take a third card then the Bank’s third-card-rule below will determine if the bank takes a third card.

Bank’s third-card-rule

If the Bank’s total is 2 or less then bank draws a card, regardless of what the player’s third card is.

If the Banks total is 3 then the bank draws a third card unless the Players third card was an 8.

If the Banks total is 4 then the bank draws a third card unless the Players third card was a 0, 1, 8, or 9.

If the Banks total is 5 then the bank draws a third card if the Players third card was 4, 5, 6, or 7.

If the Banks total is 6 then the bank draws a third card if the Players third card was a 6 or 7.

If the Banks total is 7 then the bank stands.

After the dealer has followed the third card dealing rule, the hand closest to 9 without going over is announced the winner.

Super 6

How to Play

Super 6, a popular variant of Baccarat, is a simple game with three types of bets:

 • Banker Bet (aka “Banco”)
 • Player Bet (aka “Punto”)
 • Tie Bet (aka “Egalite”)

Though the game is simple, Super 6 follows strict dealing rules.

Live Super 6 is played from an six-deck shoe.  All face cards and 10s have no value.  Cards less than 10 are counted at face value, Aces are worth 1.  The suits of the cards don’t play a role in the game.  Only single digit values are valid.  Any count that reaches a double digit drops the left digit. 15 is counted as 5 and 25 is also counted as 5.  Each hand is consisted of no more than three cards, the Super 6 rules do not allow a fourth card to be dealt under any circumstances.

To start, the players bet either on Banker, Player or Tie.  Both Player and Banker pay even money (1:1) in Super 6, except when Banker wins with 6, it pays 50% of the bet (1:2).  A Tie bet pays 8:1.  The goal in Super 6 is to reach a point total of 9 with your hand.

The live dealer gives two cards to both the Player hand and the Banker hand; first to the Player and then the Banker.  A third card may be dealt to either or both the Player and the Bank based on the following three-card-rules.  It is not necessary to learn these rules to play, they are compulsory decisions and therefore automatic.

Player’s Third-Card-Rule

If either the Player or the Bank have a total of 8 or 9 on the first two cards no further cards are drawn.  The resulting hand is called a Natural and the hand is over.  If the Player’s total is less than or equal to 5 the Player’s hand draws a third card.

If the Player does not draw a third card, then the bank’s hand stands on 6 or more and takes a third card on a total of 5 or less.  If the Player does take a third card then the Bank’s third-card-rule below will determine if the bank takes a third card.

Bank’s Third-Card-Rule

If the Bank’s total is 2 or less then bank draws a card, regardless of what the player’s third card is.

If the Banks total is 3 then the bank draws a third card unless the Players third card was an 8.

If the Banks total is 4 then the bank draws a third card unless the Players third card was a 0, 1, 8, or 9.

If the Banks total is 5 then the bank draws a third card if the Players third card was 4, 5, 6, or 7.

If the Banks total is 6 then the bank draws a third card if the Players third card was a 6 or 7.

If the Banks total is 7 then the bank stands.

After the dealer has followed the third card dealing rule, the hand is closest to 9 without going over is announced the winner.

Super 6 Side Bet

There is a side bet offered as insurance to a Banker 6 win.  If you take the Super 6 side bet you are betting that the Banker will win with a score of 6 and this side bet pays 12:1 if it wins.

To participate in the Super 6 side bet players must wager by clicking in the circled ‘6’ found to the right of the main bet area.

Dragon Bonus Side Bet

The Dragon Bonus is a Super 6 side bet that pays when the hand is a Natural winner, or when the hand wins by at least 4 points.

Natural winners pay even-money on the Dragon Bonus bet, and in the event of a Natural that ties, the Dragon Bonus bet pushes.  Non-Natural winners that win by at least 4 points pay even-money, and the larger the margin of victory, the larger the payout. For example, a non-Natural hand that wins by 9 points receives a payout of 30:1!  To view the entire Dragon Payout table, click the ‘Dragon Payout’ tab on the right side of the game interface.

To participate in the Dragon Bonus players must wager by betting in the marked area labeled ‘Player Dragon’, ‘Banker Dragon’, or both.  These bet positions are located to the right side of the main bet area.

Player Pair, Banker Pair, and Either Pair Side Bets:

There are also side bets enabling players to wager on 3 different types of pairs bets.

To win the bet on ‘Banker Pair’, the first 2 cards dealt to the Banker must be a pair, such as 3C and 3H, and pays 11:1.  To win the bet on ‘Player Pair’, the first 2 cards dealt to the Player must be a pair and also pays 11:1.  To win the best on ‘Either Pair’, the first 2 cards dealt to either the Player or the Banker must be a pair and pays 5:1.

In order to participate in the pairs side bets you must wager by betting the marked area labeled ‘Player Pair’, ‘Banker Pair’, or ‘Either Pair’. You may bet on any or all of these pairs bets at the same time.

Live Roulette

liveDealerRoulette

Cách Chơi

Khi bạn tham gia với chúng tôi tại bàn Roulette trực tuyến, sự lựa chọn tốt nhất của bạn sẽ là bàn duy nhất và độc quyền của chúng tôi Enhanced Payouts American Roulette, và bàn classic Single Zero Roulette.

Bàn Enhanced Payout American Roulette có tỷ lệ thanh toán cao hơn những bàn American Roulette khác.  Trong thực tế, tỷ lệ thanh toán còn cao hơn cả Single Zero Roulette!

Bet / Cược Single Zero Roulette Enhanced Payouts American Roulette
Bất kỳ kết hợp 1 con số 35x 36.08x
Split (2 con số) 17x 17.54x
Street (3 con số) 11x 11.36x
Góc (4 con số) 8x 8.27x
Năm số đầu (5 con số) N/A 8.27x
Sáu dòng (6 con số) 5x 6.4x
Bất kỳ kết hợp 12 con số 2x 2.09x
Bất kỳ kết hợp 18 con số 1x 1.06x
Đỏ / Đen / Lẻ / Chẵn 1x 1.06x

Cũng giống như bất kỳ sòng bài trên bờ bạn có thể chơi và đàm thoại với người chia bài của chúng tôi ờ tại nhà của bạn.

Người chia bài sẽ cho bạn biết khi nào bạn có thể “Đặt Tiền Cược”.  Ở dưới góc tay trái của game, bạn sẽ tìm thấy giờ quy định cho thời hạn đặt cược.  Để đặt cược, chọn chip từ khuông ở dưới mang ảnh và nhấn vào bất kỳ nơi nào trong bàn roulette.

Có hai thành phần đặt cược: cược trong và cược ngoài.  Cược trong là cược được đặt trực tiếp vào những con số, giữa hai hoặc ở góc cạnh của ba hoặc bốn con số.  Cược ngoài là cược được đặt ở ngoài dãy số nơi mà bạn có thể cượt một nhóm con số hoặc phương diện khác.

Để biết thêm chi tiết về giới hạn của bàn vui lòng tham khảo ở “Table Limits” ở góc trái của game.

Khuông lịch sử biểu thị số nóng và lạnh cũng như 10 con số đã ra.

Khi bạn có thể đặt cược, người chơi có thể xóa hết tất cả cược đang đặt bằng cách nhấn vào nút “ Clear Bets”.  “Rebet” là tùy chọn để bạn đặt lại cược của game vùa rồi với số tiền và cược giống nhau và nút “Auto Rebet” sẽ tự động đặt lại cược cho đến khi bạn không chọn nửa hoặc khi bạn nhấn vào nút “Clear Bets”.

Bất kỳ thời điểm nào bạn có thể ngừng hoạt động video hoặc điều khiển âm lượng bằng cách đưa chuột vào màng ảnh để thể hiện tùy chọn.

Khi chơi sòng bài trực tuyến bạn có thể chat trực tiếp với người chia bài của chúng tôi bằng cách bấm vào trong khuông chat.  Nhan viên chúng tôi rất hào hứng để được nói chuyện cùng quý vị.

Người chơi có thể tip người chia bài bằng cách đưa chip vào khuông tip, giông như khi bạn đặt cược, và để cảm tạ lòng hào phóng của quý vị, nhân viên chúng tôi sẽ cám ơn quý vị trước hiện diện của các người chơi khác.

Tổng tài khoản, giá cược hiện giờ và phần thanh toán lần cuối được hiển thị ở phia trên màng ảnh.  Tổng tài khoản sẽ được cập nhật cho tất cả game trực tuyến mà bạn đang chơi.

Tận hưởng thế hệ mới của sòng bài trực tuyến và – Chúc bạn may mắn!

Ngoại Lệ:

Trong trường hợp chia sai hoặc lỗi kỹ thuật nào, game sẽ vô hiệu lực vào tiền cược sẽ được hoàn lài cho người chơi.

Trong trường hợp bạn rớt mạng khi chơi game trực tuyến, bất kỳ cược bạn đã đặt trong bàn sẽ được thanh toán giống như khi chơi trong sòng bài ngoài đời.  Bạn sẽ thắng hoặc thua tùy theo kết quả của game khi bạn bị rớt mạng.