V ới số lượng lớn cho các sự kiện cá độ trong tại Vietbet, quan trọng là phải hiểu mỗi môn thể thao có đặc điễm khác nhau khi nói đến cá độ. Sau đây là quy tắc cho mỗi môn thể thao có sẵn ở VietBet.

Cá độ thể thao có hạn chế từ $0.50 đến $5,000. VietBet có quyền tăng hay giãm mức cá độ bất cứ lúc nào và bất kỳ sự kiện.

Tiền thắng tối đa cho một Đánh cặp, Đánh cặp mua điểm (teaser), cá độ tiếp theo (IF), hay là nhiều cuộc cá độ tiếp theo (RIF) là $150,000. Nếu được chấp thuận trước, những tài khoản này có thể cá độ thể thao không có giới hạn tiền thắng trên mọi cá độ. Khi chọn điều kiện này, tài khoản sẽ không được hưỡng bất cứ tiền thưởng nào.

Cược đề xuất phải có tất cả các thành viên tham gia trần đấu mới tính. Nhũng cầu thủ được liệt kê ban đầu phải tham gia thì trận mới tính.

Đặc biệt những đề xuất cho các sự kiện hoặc chương trình, không có điểm thống kê trong các trận cá độ, liên quan tới các Superbowl, NBA Championship, World Series, hoặc bất kỳ sự kiện lớn khác sẽ được ban quản lý phân loại dựa trên bản ghi hình được thực hiện trên các chương trình phát sóng truyền hình trực tiếp.

Non-runners (cầu thủ không tham gia) trong đối đầu giữ cầu thủ và “the field” trong bất kỳ giải đấu sẽ không tính trừ khi có  quy định khác.

Cầu thủ không thể tham gia vào vòng kế tiếp trong sự kiện quần vợt hoặc golf thì tất cả cược để tới vòng hoặc thắng lượt tiếp theo sẽ không được tính.  Cược được đặt ngay sau khi có cầu thủ rút lui, tỷ lệ bị ảnh hưởng bởi hành động này, sẽ được quản lý xem xét lại.  Những cược này có thể dẫn đến việc đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

Ngay sau khi phát hiện ra, cá độ trên số điễm sai rõ ràng gây ra bởi lỗi của con người, điễm sẽ không được tính.  Trong trường hợp này, đó là quyết định riêng của VietBet về hủy bỏ từng phần / tất cả cược đánh ghép, đánh ghép mua điểm, và cược IF khi cược bao gồm điễm sai.  Điễm sai bao gồm (nhưng không giới hạn) điễm ngược, tỷ lệ sai, tên đội sai, lỗi chính tả hoặc các chữ không chính xác và điều này có ảnh hưởng đến dòng cược; tên cầu thủ/đội bị lỗi trong trận đấu, vâng vâng.

Nếu cá độ trên điễm số sai không được hủy bỏ trước khi trận đấu bắt đầu, Vietbet có quyền sửa tỷ lệ cá độ dựa theo mức giá thị trường đã có sẵn tại thời điểm đặt cá độ. Biện pháp này được áp dụng trong hoặc sau khi trận đấu. Chỉ có các tỷ lệ cá độ sẽ được sửa điểm sai lại. Số tiền đặt cá độ, điểm chấp sẽ giử nguyên không có thay đỗi. Người chơi sẽ không được hưởng lợi từ cá độ trên điểm sai. Cố tình cá độ trên điểm số sai sẽ không được chấp nhận và tha thứ.

Bất kỳ trận thi đấu nào có thông tin sai lầm đưa đến thắng cuộc, sẽ không được tính. Trận thi đấu mà trong đó cả hai đều thắng, cũng sẽ không được tính.

Theo quyết đinh của ban quản lý, trận đấu tương quan sẽ được hủy bỏ hoặc chia ra vào cá độ thẳng và số tiền cá độ chia đều. Cược tương quan cho sự kiện bao gồm: nhiều lựa chọn trên cùng một đội hay cầu thủ trong cùng một trận đấu, hoặc kết hợp nào khác mà có thể gây ảnh hưởng tới trận đấu về sau, bao gồm cược trong trận đấu. Khách hàng sẽ không bao giờ được lợi nếu có bất kỳ nghi ngờ vụ việc nói trên và kết quả trận đấu sẽ huỹ bỏ mà không có cảnh báo trước.

Khi đánh cá độ sau giờ trận đấu bắt đầu “past-post” cá độ sẽ không được tính và sẽ được xử lý như hành vi trộm cắp trắng trợn. Điều này áp dụng cho tất cả các trận đấu thường hoặc khi sự kiện tiếp tục cho cược trong trận đấu (live-in-play). Tất cả sự kiện cho cược trong trận đấu là điểm phụ.

Điểm được ghi SAU hiệp nhất sẽ tính khi cá độ cho hiệp nhì.

Tất cả các trận đấu thể thao của đội bóng phải được chơi vào đúng ngày dự kiến trừ khi có quy định khác. Nếu một trận đấu bị đình hoặc bỏ cuộc, bị hoãn lại hoặc được thi đấu lại, trận đấu đó sẽ tự động huỹ không tính thắng thua.

Thời gian bắt đầu trận đấu hiển thị trên trang mạng của chúng tôi chỉ để tham khảo và không đảm bảo được chính xác. Thời gian bắt đầu của các trận đấu có sẵn điễm để cá độ được tính theo Giờ Miền Đông Hoa Kỳ (ET).

Nếu địa điễm trận đấu thay đỗi, ngoại trừ đánh bốc/MMA, tất cả cá độ cho trận đấu này sẽ không được tính và tiền sẽ được trã lại.

Quần vợt (tennis), đánh gôn (golf), đấm bốc (boxing), và đua xe phãi hoàn thành trong 1 tuần kể từ ngày lên lịch (trừ khi có thông báo khác).

Bất kể tên đội thay đỗi hoặc dời đi, tất cả sẽ được tính nếu cá cược cho tương lai.

Thắng thua trong sự kiện hoặc trận đấu sẽ được xác định vào ngày sự kiện hoặc kết luận của trận đấu theo nội quy của nhà cái. Vietbet sẽ không tính nếu trận thi đấu bị đình chỉ, các cuộc biểu tình, lật ngược quyết định, v…v, vì lý do cá độ.

Thắng thua nếu cá độ theo nguyên mùa được chấm cho mỗi đội vào ngày trên lịch trình. Nếu một đội không thi đấu tất cả các trận đấu theo lịch trình, và tạo ra sự khác biệt trong kết quả, thì cá độ sẻ huỹ bỏ và không được tính.

Đội nhà sẽ được liệt kê ở dưới, trừ khi có quy định khác. Địa điểm thi đấu trên sân trung lập sẽ liệt kê đội trong bất kỳ thứ tụ ngẫu nhiên. Thay đỗi vị trí của các đội sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ cá độ.

Trong trường hợp tài khoản bị âm tiền do một trận đấu bị chấm lại, tất cả những cược đang chơi đều được tính. Nếu những cá độ đang chơi thắng sẽ được trừ vào số tiền âm trong tài khoản ngay lập tức.

Khách hàng chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các số tiền âm trong tài khoản. Mọi lý do khác sẻ không được chấp nhận và giải quyết ví dụ như: “đó không phải là lỗi của nếu cược bị chấm sai”, “tôi sẽ không cược nếu biết tài khoản sẽ bị âm”.

Vietbet có quyền huỹ bỏ bất cứ cá độ chưa thi đấu, hoặc là các cá độ được đặt cuối cùng, cho đến khi tài khoản không còn bị âm. Khách hàng sẽ được thông báo bằng E mail trước khi bắt đầu những quyết định.

Mức cá độ sẻ thiết lập lại vài phút sau khi bạn đặt cược. Mức cá độ cũng sẻ thiết lập lại nếu điểm chấp thay đỗi. Quản lý có quyền từ chối và/hoặc hạn chế cá độ. Sử dụng nhiều tài khoản để vượt qua mức cá độ là không hợp lệ.

Trong trường hợp “dead heat”, hai hoặc nhiều đối thủ thắng trong trận đấu.  Vì lý do cá độ, tiền cược sẽ được chia cho tất cả đối thủ tham gia trong dead heat (divived stake) rồi nhân cho tỷ lệ thanh toán.  Tiền trúng sẻ được tính đầy đũ theo tỹ lệ ban đầu lúc cá độ. Phần chia còn lại sẽ tính bị thua.

Dead Heat Example:
Cá độ thẳng chọn Ogivly TOP 10 +350, với mức cá độ là $100.
Trường hợp 1: Hai người chơi golf – bao gồm Ogivly – huề cho vị trí thứ 10.

Số tiền cá độ ($100) được chia 2 vì chỉ có 2 người chơi golf đứng cùng một vị trí (hạng 10). Trong trường hợp này, một nửa mức cá độ ($50) được trả tiền tỷ lệ cá độ đầy đủ, và nửa còn lại ($50) tính là thua… $50 cho Ogivly + 350 trả $175 sẽ được chung, tổng số tiền chung + vốn là $225.

Cá độ cho bất kỳ cầu thủ Golf cho top 10 mà không co trường hợp huề, nếu trong trường hợp này, cá độ sẽ trả theo tỷ lệ đầy đủ cho toàn bộ số tiền cá độ.

Trường hợp 2: Năm người chơi golf – bao gồm Ogivly – huề cho vị trí thứ 10.

Số tiền cá độ ($100) được chia 5 vì có 5 người chơi golf đứng cùng một vị trí (hạng 10) là $20 (cho 1 người). Trong trường hợp này, một mức cá độ ($20) được trả tiền tỷ lệ cá độ đầy đủ, và phần còn lại ($80) tính là thua

Phần bị chia được trả tiền tỷ lệ cá độ ban đầu, được tính như mức ban đầu cá độ nhưng chỉ với $20. $20 cho Ogivly + 350 trả $70 sẽ được chung, tổng số tiền chung + vốn là $90.

Cá độ cho bất kỳ cầu thủ Golf cho top 10 mà không co trường hợp huề, nếu trong trường hợp này, cá độ sẽ trả theo tỷ lệ đầy đủ cho toàn bộ số tiền cá độ.

Trường hợp 3: Năm người chơi golf – bao gồm Ogivly – huề cho vị trí thứ 8.

Số tiền cá độ ($100) được chia 5 vì có 5 người chơi golf đứng cùng một vị trí (hạng 8) là $20 (cho 1 người) và nhân với số hạng trên bảng (3: 8, 9 & 10) = $60. Được tính như mức ban đầu cá độ nhưng chỉ với $60. và phần còn lại ($40) tính là thua.

$ 60 cho Ogivly + 350 trả $210 để giành chiến thắng, tổng số tiền chung + vốn là $270.

Cá độ cho bất kỳ cầu thủ Golf cho top 10 mà không co trường hợp huề, nếu trong trường hợp này, cá độ sẽ trả theo tỷ lệ đầy đủ cho toàn bộ số tiền cá độ.

Bạn phải ít nhất 18 tuổi để tạo một tài khoản, cá độ, hoặc lấy tiền thắng.

Khi đặt cược với phần mềm Vietbet, khách hàng đồng ý với tất cả các quy tắc và các chính sách được đăng trên trang mạng này.

Tất cả các quy tắc, quy định, và thắng thua trong trang này đều có thể thay đổi và sửa đổi bởi Vietbet mà không cần thông báo trước. Tiêu chuẩn Las Vegas được áp dụng cho bất kỳ quy tắc hoặc cá độ không có các quy tắc và các quy định trong trang này.

Cho mỗi mon thể thao, Vietbet đặt ra một giới hạn mà bạn có thể đặt cược.  Sau đây là những quy tắc hạn chế cá độ.

Đặt cược trên mạng có mức tối thiểu là $0.50 và tối đa là $5,000  cho cược gốc.  Cược đề xuất khác có mức là $50.  Đặt cược qua điện thoại cũng giống như cược trên mạng.  Bạn có thể tham khảo ban quản lý để được đặt cược hơn mức quy định.

Mức quy định cho cược Trong Trận Đấu là $500 số tiền gốc.

Cược được đặt ở mức hoặc gần mức tối đa cho lựa chọn đó sẽ được thiết lập lại trong vòng 1-3 phút.  Một khi mức đã được thiết lập lại hoặc tỷ lệ có thay đỗi, bạn có thể đặt cược lại cho tùy chọn đó.  Chung tôi không hạn chế con số đặt cược cho một tùy chọn.

Cá độ bóng bầu dục cho chuyên nghiệp (professional) và đại học (college) được tính chính thức ở phút 55.

Vì lý do cá độ, thời gian để chấm khi ghi điểm là thời gian trên đồng hộ của trận đấu SAU KHI ghi điểm.

Đánh cặp (Parlays) bao gồm cả điểm cao thấp cùa trận đấu cùng với điểm chấp của đội được cho phép khi tỷ lệ giữa điểm chấp và điểm cao thấp hơn 3:1.

Điểm thêm giờ được tính vào trong tổng số điểm khi đặt cá độ cao thấp. Điểm thêm giờ được tính vào cá độ nguyên trận đấu và hiệp nhì (2nd HALF).

NCAA Football ” New Year’s Six” bowls bao gồm những trận đấu sau đây: Rose Bowl, Sugar Bowl, Orange Bowl, Cotton Bowl, Fiesta Bowl, và Peach Bowl.

Cá độ dựa trên The USA TODAY/ESPN Top 25 Football Coaches’ Poll được phát hành sau khi trận đấu vô địch giải BCS (Championship BCS). Mỗi đội có thể nhận được từ 0 đến 1500 điểm. Điểm tích lũy của các đội không kết thúc trong top 25, được kể là “Những người khác bỏ phiếu” (“Others receiving votes”), sẽ được tính vào tổng số điểm đạt được của một đội. Trong trận so sánh giữa đội và đội, nếu không có đội nào nhận được điểm, tất cả cá độ đó sẽ không được tính. Bất kỳ điều lệ nào sửa đổi sau khi phát hành bảng xếp hạng sẽ không áp dụng cho mục đích cá độ.

Cá độ cho NBA được coi là chính thức sau khi chơi 43 phút.  Những trận bống rổ khác được liệt kê cho 40 phút được tính là chính thức ở phút 35.

Điểm thêm giờ được tính vào trong tổng số điểm khi đặt cá độ cao thấp. Điểm thêm giờ được tính vào cá độ nguyên trận đấu và hiệp nhì (2nd HALF).

Cá độ 6-phút NBA đầu tiên và kết quả cá độ được xác định từ bản ghi hình kỹ thuật số chương trình phát sóng truyền hình. Thời gian hiển thị trong chương trình phát sóng trên ESPN, ABC, TNT và NBATV là có giá trị. Chương trình phát sóng địa phương hoặc một khu vực, thời gian hiển thị sẽ không tính cho CÁ ĐỘ. Bóng phải hoàn toàn lọt vào rổ trước khi 5:59 để chính thức tính điểm trong 6 phút đầu tiên của 1 hiệp. NBA.com, ESPN.com, Yahoo.com, CBSsportsline.com, hoặc bất kỳ bản ghi từng đợt tấn công (play-by-play log) của trận đấu sẽ không tính trong khi chấm điểm cá độ.

Cá độ 10-phút NCAA đầu tiên và kết quả cá độ được xác định từ bản ghi hình kỹ thuật số chương trình phát sóng truyền hình. Bóng phải hoàn toàn lọt vào rổ trước khi 9:59 để chính thức tính điểm trong 10 phút đầu tiên của 1 hiệp. ESPN.com, Yahoo.com, CBSsportsline.com, hoặc bất kỳ bản ghi từng đợt tấn công (play-by-play log) của trận đấu sẽ không tính trong khi chấm điểm cá độ.

Thay đổi điểm công bố chính thức sau khi đánh dấu sáu hoặc mười phút sẽ không được tính vào điểm số cho mục đích cá độ. Sửa chữa sai sót điểm được thực hiện trên màn hình truyền hình phát sóng sẽ được áp dụng khi điểm số thực sự xảy ra.

Thay đổi điểm thi đấu của hiệp nhất trong hoặc sau giờ nghỉ giải lao sẽ không ảnh hưởng hoặc làm thay đổi tỷ lệ điểm cá độ cho giữa trận. Thay đổi điểm thi đấu trong thời gian quãng cáo sẽ không ảnh hưởng hoặc làm thay đổi tỷ lệ điểm cược trong trận đấu (live-in-play).

Vì lý do đồng hồ sân vận động không phải lúc nào cũng có thể xem được ở tất cả các cuộc thi đấu, trong trường hợp mà đồng hồ sân vận động và đồng hồ phát sóng truyền hình không giống nhau, đồng hồ truyền hình sẽ được sử dụng cho chấm điểm cá độ.

Cá độ hiệp bốn sẽ không tính những phút thêm giờ trừ khi có thông cáo khác.

Đánh bạt (moneyline) và cá độ trong 5 phiên đầu tiên (first 5 inning) có các chọn lựa vào người chọi sau đây:

Người chọi được liệt kê: Cả hai người chọi phải bắt đầu thì cược đánh bạt (moneyline) mới được tính. Cá độ sẽ không tính nếu một hoặc cả hai người chọi không bắt đầu trận đấu. Tất cả cá độ điểm cao thấp và điểm chấp đều có người chọi đươc liệt kê.

Một người chọi liệt kê : người chọi bạn chọn phải bắt đầu trận đấu thì đánh bạt (moneyline) mới được tính. Cá độ của bạn sẽ huỹ bỏ nếu người chọi của bạn chọn không bắt đầu trận đấu. Nếu người chọi cũa đội bên kia thay đổi, mức đánh bạt (moneyline) sẽ được tính lại với tỷ lệ cá độ dựa trên người chọi mới. Cá độ cách này chỉ có qua điện thoại.

Cá độ Action: Tất cả các cá độ đánh bạt (moneyline) đều tính. Tuy nhiên, nếu có sự thay đổi người chọi, tỷ lệ đánh bạt (moneyline) sẽ được tính lại dựa trên người chọi mới.

2020 MLB regular season Tất cả các cược baseball, bất kể người chọi đầu tiên, sẽ được tính trừ khi có ghi chú khác.

Tất cả các trận đấu bóng chày trong mùa và trận đấu biểu diễn được tính là chính thức cho cá độ  sau khi hoàn thành 5 phiên đầu tiên (first 5 inning) hoặc 4 phiên ½ (4½inning) nếu đội chủ nhà đang thắng. Nếu một trận đấu được huỹ sau 5 phiên (5 inning), thắng thua được quyết định bởi điểm số khi ở phiên cuối cùng của trận đấu- trừ khi đội chủ nhà ghi điểm để huề hoặc gác điểm ở phần dưới của các phiên, trong trường hợp đó, sau đó thắng thua được xác định bởi điểm số tại thời điểm được gọi trong trận đấu. Khi cá độ trên tổng số điểm của trận đấu bóng chày hoặc điểm chấp giữa 2 đội, các trận đấu phải chơi 9 phiên (8 phiên ½ nếu đội chủ nhà đang thắng).

Trận đấu play off cho bóng chày chuyên nghiệp MLB được coi là chính thức khi đội thắng được công bố.  Nếu trận đấu play off bắt đầu rồi bị trì hoãn vào ngày sau, tất cả cá độ sẽ có hiệu lực với kết quả của trận đấu vào ngày hôm đó.  Nếu trận play off không bắt đầu vào ngày liệt kê, tất cả cá độ sẽ bị hủy bỏ.

Bất kể ngày bắt đầu và kết thúc của các trận đấu, giải đấu NCAA bóng chày, giải đấu bóng mềm NCAA, giải đấu quốc tế và giải đấu thanh thiếu niên vô địch, đều được tính với điểm số kết quả cuối cùng.

Cá độ trong 5 phiên đầu tiên (first 5 inning) được tính sau phiên thứ 5. Tất cả cá độ cho 5 phiên đầu được tính, bất kể cho dù trận đấu còn lại có hoàn thành hay không. Tất cả các cá độ sau đây đều được tính, bất kể cho dù trận đấu có được chính thức hoàn thành hay không: 5 phiên đầu tiên (first 5 inning), cá độ đội ghi bàn đầu tiên, cá độ trong phiên đầu tiên (first inning) hoặc các cá độ có kết quả trong 5 phiên đầu tiên (first 5 inning). Các cá độ sau đây sẽ không được tính nếu trận đấu không qua 8 phiên ½ hay 9 phiên và không thi đấu chính thức hoàn thành vào ngày hôm đó: tỷ lệ thống kê giữa 2 đội, tỷ lệ thống kê giữa các cầu thủ (tính luôn bải (total bases)), tổng số vòng chạy giữa 2 đội, cá độ H-R-E, hoặc bất kỳ cá độ liên quan đến điểm số cao thấp của nguyên trận.

Bất kỳ bóng chày, bóng chày mềm, hoặc giải thi đấu thiếu nhi kết thúc thi đấu sớm do lý do thắng quá xa (mercy rule), tất cả cá độ sẽ được tính (trừ khi có quy định khác).

Tất cả cầu thủ liệt kê ban đầu phải ra sân thì cược đề xuất mới được tính (trừ khi có quy định khác).  Điểm cho tổng base được tính như sau: Single=1 point, Double=2 points, Triple=3 points, HR=4 points, (Đi bộ & Ăn Cắp base không tính).  Cầu thủ với số điểm cao nhất thắng.

Cược đối đầu trong mùa bình thường được tính khi hoàn thành tối thiểu 2 trận đấu. Chỉ có ba trận đấu đầu tiên được dùng trong cá độ. Khi có đội thắng hai trận trong đối đầu, thì cược sẽ được chấm vào lúc đó.

Điểm tổng số chạy (total run score) trong đối đầu phãi có cầu thủ thi đấu đầy đủ trong 3 trận đúng theo lịch trình thi đấu. Cá độ sẽ không được tính nếu trận đấu hủy trước khi hoàn thành, hoặc đình chỉ, hoặc chơi không đủ 9 phiên (inning) (8½ phiên nếu đội chủ nhà đang thắng) đúng theo lịch trình. Điểm chạy ghi được trong phiên phụ (extra innings) được tính trong tổng số chạy khi đặt cược vào điểm tổng số chạy được ghi trong trận đấu. Người chọi (Pitchers) được liệt kê trên các trận đấu phải ra sân thì cá độ mới được tính.

Cá độ trên tổng số điểm chọi ra ngoài chĩ tính trên khi chọi ra ngoài trừ khi có quy định khác.

Cá độ Grand Salami Baseball sẽ không tính nếu trận đấu bị hủy bỡi trời mưa hoặc chơi dưới 8½ phiên.

Tổng số điễm đánh (total hits) cho mỗi đội, được hiển thị trên phát sóng truyền hình ở cuối hiệp, được tính chính thức cho cá độ tổng số điễm đánh trên mỗi phiên. Thay đổi điểm sau khi kết thúc phiên sẽ không được tính cho cá độ.

Khi cầu thủ đánh banh và banh bị chụp trên không trung, trước khi banh chạm đất được gọi là flyout.

Khi cầu thủ đánh banh và banh chạm đất nhưng cầu thủ không kịp chạy tới base trước khi phòng thủ đưa banh tới đó, đây gọi là groundout.

Bạn được quyền cá độ đánh cặp (parlays) bao gồm đánh bạt (moneylines) và tổng số điểm cao thấp trong trận đấu. Không được đánh cặp (parlays) gồm điểm chấp giữa 2 đội và tổng số điểm cao thấp trong trận đấu.

Những phiên thi đấu thêm (extra innings) sẻ được tính vào trong trận đấu khi cá độ nguyên trận.

Kết thúc trận đấu khúc côn cầu là chính thức sau 55 phút thi đấu (bao gồm cá độ tương lai và 60 phút).

Cá độ phiên thứ ba KHÔNG bao gồm hiệp phụ.

Hiệp phụ được bao gồm cho NHL, NCAA, và tất cả các giải đấu North American Leagues. Trong giải NHL, đội thắng trong hiệp phụ hoặc đá luân lưu sẽ được thêm 1 điểm. Điểm được thêm sẽ được tính cho số điểm cuối cùng khi chấm điểm.

Bất kỳ cuộc đá luân lưu khi không có đội nào được thêm điểm, sẽ KHÔNG tính khi chấm điểm.

Điểm số cuối cùng trong trận đấu khúc côn cầu quốc tế và tất cả các giải đấu ngoài Bắc Mỹ không tính hiệp phụ (overtime). Điểm thắng trong hiệp phụ hoặc đá luân lưu (overtime or shootout) sẻ không tính trừ trường hợp cá độ vào vòng trong (OUTRIGHT) hoặc (ADVANCES).

Bạn được quyền cá độ đánh cặp (parlays) đánh bạt (moneylines) và tổng số điểm cao thấp trong trận đấu tuỳ. Không được đánh cặp (parlays) gồm điểm chấp giửa 2 đội và tổng số điểm cao thấp trong trận đấu.

Giải bốn và năm vòng của trận đấu đánh gôn phải chơi ít nhất 54 lỗ và giải ba vòng của môn đánh gôn phải chơi ít nhất là 36 lỗ trong thi đấu để được tính cho cá độ tương lai và giải đấu đầu.

Những vòng thi đấu đánh gôn phải hoàn tất trong 7 ngày của lịch thi đấu mới được tính trong mục đích cá độ.

Điều chỉnh của vòng đấu đánh gôn sẻ không tính nếu giải đấu không tiếp tục diễn ra vì bị rút ngắn.

Trong trận đấu đầu và tương lai, cá độ cho đấu thủ đánh gôn mà không đánh bóng mở đầu trận đấu sẻ KHÔNG tính (trừ khi có ghi chú khác).  Cá độ cho tùy chọn “all golfers have action” sẽ không được hoàn lại tiền cược.

Cầu thủ không thể tham gia vào vòng tiếp theo của trận đấu thì tất cả cược để lọt vào vòng kế tiếp hoặc thắng vòng kế tiếp, sẽ KHÔNG được tính.  Cược được đặt ngay sau khi cầu thủ rút lui, và tỷ lệ cá độ bị ảnh hưởng bởi sự kiện này, ban quản lý sẽ xem xét lại.  Những cược này có thể dẫn đến việc đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

Cược để kết thúc trong top 5, top 10, tốt nhất trong một nhóm người chơi, hoặc bất kỳ tùy chọn khác khi có thể có nhiều người chiến thắng: có thể dẫn đến một số người chơi với vị trí hòa khi thanh toán.

Khi người đánh gôn kết thúc ở vị trí 12, cá cược TRÊN 8½ tổng số sẽ được tính là thắng. Cược đề xuất cho tổng số 8½ cho vị trí kết cuộc, trong trường hợp hòa, người có vị trí khá hơn sẽ được chấm là thắng. Nếu trong trường hợp hòa xảy ra cho vị trí 7th, 8th, 9th, & 10th, cược cho trên hoặc dưới 8½ sẽ được chấm với tổng số là 7. Trong trường hợp người đánh gôn hòa ở vị trí 7th, cược đặt ở DƯỚI 8½ sẽ được chấm là thắng.

Cá độ cầu thủ KHÔNG phát bóng trong vòng 2nd, 3rd, 4th, hoặc giải đấu đã được điề chỉnh, sẽ không được tính.  Nếu cầu thủ bị loại bỏ bất kỳ trong giai đoạn của giải đấu, giải đấu đối đầu sẽ không tính.

Tất cả vòng đối đầu sẽ được tính bất kể ngày cầu thủ bắt đầu/hoàn thành vòng.

Bất cứ vòng đấu đơn trong đánh gôn nơi được xác định chơi khác cho cuộc đấu sẻ không được tính.

Người chơi gôn đánh vào nhiều lỗ hơn trong thi đấu sẽ thắng. Nếu 2 người chơi gôn cùng có số lượng lỗ bằng nhau, người chơi với điểm thấp nhất sẻ thắng.

Môn đánh gôn không chính thức cho đến khi cầu thủ gôn ký tên vào “bản điểm” (player’s scorecard) cuối vòng chơi. Nếu cầu thủ gôn ký sai “bản điểm”, cầu thủ gôn được coi như rút khõi vòng đấu đó. Tất cả lỗ đã đánh được trước đó sẻ được tính trong chấm điểm cá độ.

Môn đánh gôn có thể có sự bất lợi đột quỵ. số dương tính (+), thì trừ những đột quỵ từ điểm (của) người chơi gôn. Nếu số tiêu cực (-), thì thêm những đột quỵ đó vào điểm (của) người chơi gôn. Người chơi gôn với điểm thấp hơn sau khi những đột quỵ được áp dụng là người thắng trận.

Đề xuất nghi điểm cá nhân cho cầu thủ bị loại bỏ/rút lui trong bất kỳ vòng sẽ tự động được chỉ định “trên” cho lựa chọn thắng lợi cho vòng đó và cho giải đấu.  Bị loại bỏ/rút lui tính như “con số lớn” khi tính về điểm.

“Hai đấu Một”, phù hợp điểm 2 cầu thủ gôn với điêm cầu thủ ghi danh. Những quy tắc bình thường cho trận đấu được áp dụng để xác định người thắng cuộc. Đơn cầu thủ gôn phải đánh thắng cả hai điểm riêng của cặp cầu thủ gôn để chiến thắng trận đấu. Nếu điểm cửa đơn cầu thủ gôn bằng điểm thấp nhất cửa 1 người trong cặp gôn cầu thủ thì sự cá cuộc xem là hòa. Chỉ cần điểm 1 người trong cặp gôn cầu thủ thấp hơn điểm của đơn cầu thủ gôn thì cặp gôn cầu thủ thắng cá cuộc.

Gôn Ba-Kiểu-Đối-Đầu (cũng được biết đến là “three-balls”), trong trường hợp này có ba kiểu huề, tất cả cá độ sẽ không tính.

Nếu có 2 cầu thủ huề trong Ba-Kiểu_Đối-Đầu, quy tắt dead heat (chi tiền thắng) sẽ được áp dụng cho cả hai cầu thủ.

Giải đấu và vòng cuối cùng trong đối đầu không bao gồm lỗ playoff (trừ khi có ghi chú khác).

Tất cả trận đấu sẻ tính sau khi cả hai người đua xe chạy qua lằn bắt đầu/kết thúc tại lúc bắt đầu của cuộc đua xe. Sự sắp xếp thứ tự và/hoặc thực tập đua xe sẻ không được tính cho cá độ.

Người điều khiển xe thắng phải có tối thiểu 60% trong số vòng đua bắt đầu, thì sẽ được tính. Có những trường hợp cá độ với nhiều kẻ thắng phải có tối thiểu 80% trong số vòng bắt đầu thì sẽ được tính.

Cược đề xuất cho Vị Trí Kết Thúc có định dạng trên/dưới. Cược cho vị trí kết thúc với tổng số 12½, khì người đua về đích ở vị trí 6th, cược đặt ở DƯỚI sẽ được tính là thắng.

Tất cả các cá độ sẽ được chấm ngay khi kết thúc của cuộc đua. Những kết quả không chính thức vào thời điểm đó được sử dụng để chấm thắng thua của cá độ. Những kết quả chính thức phản chiếu những sự truất quyền tham dự và những hình phạt vị trí thì không tính cho mục đích cá độ.

Trận đấu bao gồm cả hai người điều khiển xe đua cùng ra khỏi vòng đua của Formula 1 sẻ không được tính.

Nếu người đua mới thay thế người đua xe trong cuộc đua, người đua xe mới sẻ thay thế người đua cũ trong mọi trận đấu, mọi loại cá độ, và các cá độ cho tương lai. Vị trí kết thúc của người đua xe mới sẻ được tính trên người đua xe cũ.

Nếu tên người đua xe và số của xe đua không phù hợp vì sai lầm hay vì đổi số xe, cá độ sẻ dựa vào tên người đua xe.

Người đua đấu với người đua có thể phải cần chấp nhau ở vị trí. Nếu con số là dương (+), thì bạn trừ số vị trí đó từ vị trí kết thúc trận đua của người điều khiển xe. Nếu con số là âm (-), cộng số vị trí đó vào vị trí kết thúc trận đua của người điều khiển xe. Người đua xe với vị trí thấp nhất sau khi áp dụng vị trí chấp là kẻ thắng cuộc.

“Hai đấu Một”, cuộc thi bao gồm hai người đua đấu với 1 người trong cuộc đua. Để người đơn đua xe thắng, người đơn đua xe phải về trước cả hai người đua xe trong cuộc đua. Để cặp đua xe thắng, một trong hai người đua xe về trước người đơn đua xe của cuộc đua.

Cá độ bóng đá bao gồm ba loại cá độ: đội A thắng, đội B thắng, hoặc 2 đội huề. Khi cá độ vào đánh bạt (moneyline) với ba loại, bạn phải có lựa chọn chính xác cho cá độ để thắng. Nếu bạn chọn đội B và trận đấu này kết quả là huề, cá độ của bạn trên đội B là thua, Về bản chất, lựa chọn trên một đội cụ thể trong 3 tùy chọn, cũng giống như đội đó chấp -½ trái banh.

Cá độ bóng đá trong thời gian nghĩ giãi lao giửa 2 hiệp, được tính như nguyên trận (trừ khi có ghi chú khác). Trừ khi tùy chọn là “chỉ hiệp nhì” (2nd half goals only) được ghi, kết quả sẽ bao gồm tất cả điểm ghi trong trận.

Hiệp nhì/Nguyên Trận (Halftime/Fulltime) cá độ bao gồm dự đoán tỷ số của hiệp nhì và nguyên trận.  Ký tự “HT” là viết tắt cho Halftime (hiệp nhì).  Ký tự “FT” là viết tắt cho Fulltime (nguyên trận).  Khi dự đoán đội nào sẽ thắng ở hiệp nhì hoặc nguyên trận, nếu có kết quả là huề thị cược là thua.  Để thắng với tỷ số huề, thì bạn phải đặt cược vào tùy chọn “DRAW” (HUỀ) cho hiệp nhì hoặc nguyên trận.

Thêm giờ và đá luân lưu không được tính, trừ khi cá độ vào vòng trong được chọn.

Đội được thắng trong vòng đá luân lưu sẽ được tặng thêm một trái banh khi cá độ với tùy chọn thắng “OUTRIGHT“.

Cá độ bóng đá được tính khi trận đấu có đầy đủ thời gian (90 phút thi đấu + thời gian trọng tài ngừng), trừ khi có quy định khác. Nếu trận đấu bị đình chỉ/bị bỏ rơi hoặc hoãn/dời lại, và không tiếp tục trong vòng 12 giờ, kể từ thời gian bắt đầu trận đấu, cá độ sẽ không được tính.

Tất cả cá độ vào một đội bóng tiến vào vòng trong hoặc cạnh tranh cup, sẽ được tính cho dù trận đấu bị đình chỉ hoặc bị hoãn lại.

Nếu trận đấu bị hủy bỏ / đình chỉ sau khi một nửa trận đầu tiên đấu xong, các cá độ cho nửa trận đầu tiên sẽ được tính. Khi trận đấu không được tiếp tục cùng ngày, các cá độ dưới đây sẽ không tính: Cá độ cả hai đội ghi điểm không phân biệt một trong hai đội đã ghi bàn, cá độ trên cầu thủ ghi bàn/không ghi bàn bất kể những bàn thắng trước đó, cá độ trên bàn thắng đầu tiên cho dù bàn thắng đã được ghi, tất cả các cá độ phạt góc / liệt vị bất kể nếu số lượng đã vượt quá mức cao thấp, cầu thủ bị đuổi khỏi sân, số lượng thẻ đỏ hay vàng, tỷ số trận đấu, hiệp nhì và nguyên trận.

Tỷ lệ cho tổng số thẻ sẽ chỉ tính cho những cầu thủ đang tham gia trong trận.  Thẻ phạt những cầu thủ dự bị không tham gia trong sân, sẽ không được tính.

Cá độ đề xuất cho đội nào ghi bàn tiếp theo sẽ tính nếu đội đó ghi bàn trong trận đã bị đình chỉ/hủy bỏ.  Cá độ cho hiệp nhất chỉ tính nếu hiệp nhất đã hoàn thành.

Sự kiện bóng đá phải được chơi trên ngày liệt kê, ngoại trừ có ghi chú khác.  Ngay thi đấu và giờ hiển thị trên trang web chỉ để tham khảo và không đảm bảo được chính xác.

KHÔNG đánh cặp (parlays) với giữa điểm chấp/đánh bạt (moneylines) và tổng số cao thấp của trận đấu bóng đá.

Quy tắc quần vợt rất khác nhau từ nền tảng cá đồ đến nền tảng khác.  Sportsbook Main, và Live Betting Extra có thể có quy tắc khác nhau.  Trừ khi có ghi chú khác về tùy chọn cá độ, quy tắc khác biệt được liệt kê dưới đây:

Trận đấu quần vợt thông thường sẽ bị đình chỉ bởi mưa, trời tối, hoặc hạn chế giờ giấc, và giờ thi đấu liên tục được sửa đổi bởi nhà tổ chức.  Cá độ sẽ không bị hủy bỏ cho bất kỳ tình huống nào như đình chỉ vì mưa, trời tối, hạn chế giờ giấc, hoặc thay đổi ngày thi đấu.  (quy tắc này áp dụng cho tất cả nền tảng.)

Cá độ được tính khi giao banh, bất kể từ ngày trận đấu/vòng thi đấu được bắt đầu hoặc hoàn thành. Kết quả các trận đấu bị trì hoãn do mưa, bóng tối, hoặc các trường hợp khác sẽ không được hủy bỏ. Những trận đấu này sẽ vẫn treo cho đến khi hoàn thành. (Quy tắc này áp dụng cho tất cả các nền tảng)

Người chơi thắng chắc chắn trước khi trận đấu (Walk Over Winner) và trận đấu không hoàn thành set đầu tiên không được tính. Bất kỳ trận đấu nào có kết quả sau khi set đầu tiên được hoàn thành sẽ được chấm điểm với các tay vợt trên cơ là thắng. (Quy tắc này chỉ áp dụng cho cá độ đăng trên Sportsbook Main.)

“Người Thắng Chắc” (cầu thủ bỏ cuộc/đầu hàng/rút lui trước khi đấu) và khi trận đấu yêu cầu cầu thủ tham gia phải thắng 3 hoặc 5 set, sẽ không được tính.  Bất kỳ trận đấu nào kết thúc trước hoặc sau set đầu tiên sẽ không được chấm.  (quy tắc này áp dụng cho Live Betting Extra)

Cầu thủ tham gia không thể thi đấu vào vòng tiếp theo cho sự kiện quần vợt thì tất cả cá độ để lọt vào vòng hoặc thắng vòng tiếp theo, sẽ KHÔNG được tính.  Cược được đặt ngay sau khi cầu thủ rút lui, và tỷ lệ cá độ bị ảnh hưởng bởi sự kiện này, ban quản lý sẽ xem xét lại.  Những cược này có thể dẫn đến việc đình chỉ tài khoản vĩnh viễn. (quy tắc này áp dụng cho tất cả nền tảng)

Cá độ đề xuất cho Set sẽ tính nếu set chỉ định được hoàn thành.  Cá độ đề xuất khác cho trận đấu sẽ không được tính nếu cầu thủ tham gia bỏ cuộc/đầu hàng/rút lui trong trận đấu.  Cược bạt (moneyline) chỉ là cược duy nhất không xem là cược đề xuất.  (quy tắc này chỉ áp dụng cho Sporstbook Main)

Những trận đấu phải xảy ra trong vòng một tuần của ngày đăng báo nếu không thì sẽ không được tính (trừ khi có thông báo khác). Nơi tổ chức thay đồi trong quốc gia sẻ không ảnh hưởng đến những cá độ đã đánh đang đợi kết quả. Những sự thay đổi địa điễm tổ chức ngoài quốc gia đăng báo sẻ dẩn đến cá độ đã đánh đang đợi kết quả bị huỹ.

Nếu hạng cân thay đổi vì bất kỳ lý do nào, đều này sẽ không ảnh hưởng đến cược đã được đặt.  Sẽ không có cược nào bị hủy bỏ bởi thay đôi hạng cân.

Nếu số lượng hiệp đấu đăng báo thay đổi hoặc đang sai, các cá độ sau đây sẽ tính: kẻ thắng trận, người thắng chỉ định, và những cá độ trên tỷ lệ huề. “Tổng số trận đấu” và “sẻ đi/không đi” sẻ được tính nếu sự cập nhật của hiệp đấu nhiều hơn tổng số hiệp được đăng. Hiệp kết thúc chính xác, thắng trận trong vòng hiệp dự định, thắng bởi quyết định, và đề xuất đấu hết tổng hiệp dự định sẽ không được tính nếu hiệp có thay đổi hoặc đăng sai.

Nếu số lượng các vòng dự kiến trong một trận đấu MMA được thay đổi hoặc đăng sai, chỉ có cá độ đánh bạt (moneyline) được tính thắng thua. Tất cả cược khác như tổng số trận đấu, cược đề xuất,  hiệp kết thúc chính xác, thắng trận trong vòng hiệp dự định, thắng bởi quyết định, và đề xuất đấu hết tổng hiệp dự định sẽ không được tính nếu hiệp có thay đổi hoặc đăng sai.

Kết quả sẻ được chấm/chấm lại căn cứ theo kết quả chính thức của ban giám khảo. Kết quả có thể xét lại hay thay đổi sau khi thông báo ban đầu của người phát ngôn viên trong đài. Kết quả không chính thức cho mục đích cá cuộc đến khi đồng ý chấp nhận của ban giam khảo tại địa điểm tổ chức trận đấu. Chính thức hay không chính thức của ban phê chuẩn lật lại của một quyết định trận đấu dựa vào xét lại, đình hoãn, kiện tụng, kết quả thử thuốc, hoặc bỏ cuộc của đấu thủ tính trong cá độ.

Đặt cược vào đấu thủ “trong hiệp dự định” thắng khi đấu thủ này thắng bởi KO (hạ gục đối phương), TKO (kỹ thuật), DQ (bị loại bỏ), chịu thua (submission), hoặc quyết định kỹ thuật (technical decision).

Trong Đấm bốc (Boxing), cược đặt vào đấu thủ thắng bởi “KO” sẽ thắng khi đấu thủ này thắng bởi KO, TKO, hoặc DQ.

Trong võ tự do (MMA), đặt cược vào đấu thủ thắng bởi “KO/TKO” sẽ thắng khi đấu thủ này thắng bởi KO, TKO, hoặc huấn luyện viên ngăn cản. Thắng bởi đối phương chịu thua khi bi khóa không được tính là KO/TKO trong MMA.

Đặt cược vào đấu thủ “thắng bởi bất kỳ quyết định” thắng khi đấu thủ thắng bởi quyết định kỹ thuật hoặc quyết định khi đấu thủ hoàn thành trận đấu.

Đặt cược vào đấu thủ đễ “thắng bơi X hiệp quyết định” thắng chỉ khi đấu thủ thắng bởi quyết định khi trận đấu hoàn thành tất cả hiệp.

Khi kết quả là huề, sự cá cuộc trong cả hai đấu thủ “để thắng” sẻ được trả lại. Các cá độ khác được tính theo từng trường hợp. An “If Wins Only” wager loses when a fight ends in a draw.

Cược với chữ như sau “( Scorecards = no action)” sẽ được hoàn tiền lại nếu trận đấu đi đến bản điêm cho bất kỳ lý do.  Trong trương hợp này, cược sẽ được tính nếu trận đấu kết thúc bởi KO, TKO, DQ, hoặc chịu thua.

Bất kỳ trận đấu nào mà được tuyên bố “không thi đấu” hoặc “không quyết định”, tất cả đánh cuộc sẻ được trả lại.

Cá độ vào đấu thủ cho đấm bốc thắng trong hiệp 10-12 sẻ tính thua nếu trận đấu kéo dài quá hiệp dự định.  Cá độ cho MMA vào đấu thủ thăng trong hiệp dự định cũng sẽ thua nếu trận đấu kéo dài hơn dự định.

Đấu thủ thắng bởi “quyết định nhất trí” khi cả ba ban giám khảo chấm đấu thủ thắng trận.

Đấu thủ thắng bởi “quyết định chia ra” khi hai người trong ban giam khảo chấm thắng và một người trong ban giam khảo chấm đấu thủ kia thắng trận.

Đấu thủ thắng bởi “quyết định phần lớn” khi hai người trong ban giam khảo chấm thắng và một người trong ban giam khảo chấm huề.

Trận đấu là “nhất trí huề” khi cả ba giám khảo chấm trận đấu huề.

Trận đấu là “quyết định huề chia ra” khi một giám khảo chấm huề, một giám khảo chấm đấu thủ thắng và một giám khảo chấm đấu sĩ kia thắng.

Trận đấu là “phần lớn huề” khi hai giám khảo chấm huề và một giám khảo chấm một trong hai đấu thủ thắng.

Trận đấu là “kỹ thuật huề” khi trận đấu kết thúc trước số lượng hiệp quy định (giữa bốn và sáu hiệp, tùy theo quy tắc của ban phê chuẩn) thông thường bởi vì đấu thủ đụng đầu.

Tổng số hiệp được vào danh sách đại diện cho những số hiệp hoàn tất. Điểm nửa đường của một hiệp chính xác là một phút và ba mươi giây vào trong hiệp ba phút. Như vậy, 4 1/2 hiệp là một phút ba mươi giây của hiệp 5. Điểm nửa hiệp của “hiệp hai phút” là đánh dấu ở một phút. Điểm nửa hiệp của “hiệp năm phút” là đánh dấu ở hai phút và ba mươi giây.

Nếu “trên/dưới” tổng hiệp ngưng chính xác ở nửa hiệp của trận đấu, sự đánh cuộc sẻ tính huề. Nếu mệnh đề “Trận đấu đến 1:30 hiệp X”, và trận đấu kết thúc chính xác giây của hiệp, thì “Trận đấu đến” được sắp xếp thắng cuộc.

Trong cá cuộc hiệp, nếu đấu thủ không trả lời chuông bắt đầu của bất cứ hiệp nào, trận đấu chính thức kết thúc ở cuối hiệp trước. Trong tổng số đánh cuộc, nếu một đấu thủ không trả lời chuông để bắt đầu hiệp kế mà trong danh sách quy định tổng hiệp, dưới tổng số hiệp là thắng cuộc.

Ví Dụ Trận Đấu Hiệp
Tyson/Lewis tổng hiệp trong danh sách quy định là 6 hiệp.
Tyson không phản ứng chuông reo bắt đầu của hiệp 7.
Trận đấu chính thức kết thúc ở hiệp 6.
Cược đề xuất  “dưới” sẻ là người thắng cuộc.
Hiệp không kết thúc đến khi đấu thủ bắt đầu hiệp kế.

Trong điểm cá cuộc “bất lợi”, bất kỳ đấu thủ nào thắng trận trước khi danh sách hiệp quy định là người thắng trận. Nếu sự thi đấu hoàn thành tất cả hoạch định hiệp, điểm tích lũy của ba giám khảo sẻ sử dụng. Điểm tích lũy của mỗi đấu thủ sẻ có điểm “bất lợi” ứng dùng vào để xác định kẻ thắng cuộc. Một sự “kỹ thuật huề” sẽ được sắp xếp như không có hoạt động.

Ví Dụ Điểm Chấp Cá Cược
Tyson được chấp +18.5 điểm
Lewis chấp -18.5 điểm
Nếu đấu thủ nào thắng bỡi vì (“đấm gục”, kỹ thuật “đấm gục”, đấu thủ kia loại ra, hay quyết định kỹ thuật), đấu thủ thắng điểm chấp bất chấp điểm ở lúc ngưng trận là gì.Trận đấu hoàn thành tất cả hoạch định hiệp với điểm của giám khảo,Lewis 117-111, Lewis 118-109, Lewis 115-113.
Điểm tích lũy của Lewis là 117+118+115= 350
Điểm tích lũy của Tyson là 111+109+113= 333
Tyson được thắng cá cược dựa vào áp dụng của 18.5 điểm được chấp vào điểm tích lũy.

Fixed Odds

Cá Ngựa với tỷ lệ nhất định có sẵn trong trang web của chúng tôi.  Để có được quy tắc cụ thể cho mỗi trường đưa ngựa, tham khảo racebooks của chúng tôi.

Cá độ sau giờ thi đấu sẽ không được chấp nhận xử lý theo cách thức khắc nghiệt nhất có thể. Người chơi sẽ không bao giờ được hưởng lợi từ cá độ trên vòng đua có sai giờ.

Tất cả các con ngựa tham gia vào vòng đua ngựa phải chạy để được tính.

Cược đề xuất cho ngựa về vị trí nhất định có định dạng cao/thấp.  Cược cao thấp cho vị trí kết thúc 4 1/2, nếu ngựa kết thúc ở vị trí thứ 5, cược đặt vào CAO sẽ tính là thắng.

Khi cá độ giữa ngựa và ngựa có thể có những vị trí xuất phát bất lợi. Nếu là số dương (+), sau đó bạn trừ đi vào điểm vị trí kết thúc ngựa đó. Nếu là số âm (-), sau đó cộng thêm vào điểm vị trí kết thúc ngựa đó. Con ngựa điểm thấp hơn vào lúc kết thúc là thắng.

Kentucky Derby and Oaks Futures Wagers

Kentucky Derby và Oaks Futures Wager pari-mutuel từ Churchill Downs được quyền đặt sớm vào trong Kentucky Derby 139, và Kentucky Oaks.

Cược Kentucky Derby Future và cược Kentucky Oaks Future cung cấp thắng lợi và cược exacta.

Mức thắng cá độ sẽ tính theo mức tỷ lệ trúng vào lúc đóng bản của vòng đua.

Không hoàn lại tiền trong bất kỳ vòng đua nếu ngựa không bắt đầu (non-starters).

Giá / đánh bạt (price/moneyline) trên bảng chĩ có giá trị tham khảo. “$2 sẽ trả” được sử dụng cho các mục đích thanh toán.

Tất cả các ngựa đua trong Mutuel của “tương lai Exacta” sẽ được coi như một cá độ đôi (“Entry Coupled”) cho các mục đích chung chi, tức là chiến thắng Nếu cuộc đua kết thúc 24/24/5, (24 là nhửng con ngựa khác) việc xếp hạng của exacta sẽ là 24/5.

Trong trường hợp các Kentucky Derby không chạy hoặc không tạo ra thắng cuộc chính thức, tất cả các cá độ sớm đặt ở Kentucky Derby sẽ không được tính và tỹ lệ cá độ sẻ hoàn lại.

Trong trường hợp có thể xãy ra không giống trên đây, Điều lệ của trường đua sẽ đươc áp dụng.

“Thể hiện” tốt hơn, “Kết quả tốt hơn”, hoặc “Kết thúc tốt hơn” được dựa vào khi chấm điểm trong trận đấu đầu đẽ xem đối thủ nào sẽ vào sâu hơn trong giải.  Nếu cả hai đối thủ bị loại trong cùng một vòng, đấu thủ nào có kết quả tốt hơn trong vòng đó sẻ tính là thắng. Nếu cả hai tham gia lọt vào vòng cuối cùng, kết quả ở vòng cuối cùng sẽ được sử dụng cho các mục đích cá độ.
Cá độ bản cầu sẽ tính khi bóng bắt đầu chọi.

Kết quả một trận đấu bị rút ngắn vì lý do thời tiết sẻ được tính theo luật chơi.

“Bowl-Off”, “Bowl-Out”, hoặc “Super-Over” xác định người thắng khi chấm điểm.  Trong trường hợp trận đấu bị công bố “không kết quả”, tất cả cược sẽ bị hủy bỏ và tiền sẽ được hoàn lại.

Quy tắc chung cho thể thao được áp dụng.

Trong trường hợp của người chơi thắng xiềng trước khi trận đấu (Walk Over Winner) và trận đấu không hoàn thành khung đầu tiên, sẽ không được tính.

Bất kỳ trận đấu nào sau khi khung đầu tiên hoàn thành sẽ được tính với tuyển thũ trên cơ là thắng.

Quy tắc chung cho thể thao được áp dụng.

Trong trường hợp của người chơi thắng xiềng trước khi trận đấu (Walk Over Winner), tất cả cá độ sẽ được tính với tuyển thũ trên cơ là thắng.
Cá Độ Banh Rugby được chính thức ở nguyên trận (80 phút thi đấu + thời gian đình chỉ) trừ khi có ghi chú khác.

Trừ khi có quy định khác, Rugby bảy hiệp của trận đấu được thi đấu để tính cho cá độ trên và không bao gồm nếu chơi thêm giờ (extra-time).

Trong trường hợp có sự thay đổi của đối phương từ một trong bãng liệt kê, tất cả cá độ cho trận đấu đó sẽ không được tính.

Quy tắc chung cho thể thao được áp dụng.

Đặt cá độ vào đấu vật (WWE, World Wrestling Entertainment) các quyết định thắng thua của trận đấu này sẽ được tính bỡi ban quãn lý. Luật lệ của trang mạng đấu vật WWE hay bất cứ trang mạng khác sẽ không tính trừ các quy định được liệt kê dưới đây:

Cơn lưu ý là được xếp loại với “phán quyết ban đầu” được phân loại với quyết định ban đầu tại trận. Kháng cáo, thay đỗi quyết định, hoặc vật tiếp trong trận sẽ không được tính trong mục đích cá độ. Tất cả cá độ được tính trên “phán quyết ban đầu” bãng xếp hạng được tính ngay lập tức khi có bất cứ thông báo thắng cuộc ngay bên đấu trường. Không có điều kiện khác được tính cho mục đích cá độ. Kết quả đấu vật trên trang mạng chính thức hoặc không chính thức không được sử dụng cho mục đích cá độ.

Bản báo được tính như là kết quả (phát sóng kết quả cuối cùng) được tính như là quyết định cuối cùng khi kết thúc phát sóng trã trước (pay-per-view). Kháng cáo,thay đỗi quyết định, không đạt chuẩn và tiếp tục bị trì hoãn bãng báo tiếp tục trận đấu sẽ không được tính cho mục đích cá độ. Tất cả cược được thực hiện trên các lựa chọn có “kết thúc phát sóng cầm quyền” ký hiệu sẽ không được chấm cho đến khi đã hoàn thành ngay sau khi phát sóng pay-per-view. Trường hợp ngoại lệ sẽ không được thực hiện cho bất kỳ lớp của các sự chọn trước khi trận đấu kết thúc. Trong phạm vi PPV đã kết thúc và tất cả kết quả đã được xác minh bởi ban quản lý, Không có điều kiện khác được tính cho mục đích cá độ. Kết quả đấu vật trên trang mạng chính thức hoặc không chính thức không được sử dụng cho mục đích cá độ.