Các phần mềm cá độ đua ngựa có thể được truy cập bằng cách vào trang mạng của Vietbet, vào các môn cá độ ở trên chọn Đua Ngựa (RACEBOOK).

Để cá độ, chọn trường đua bên cột tay trái. Tất cả các vòng đua và các cách cá độ sẽ có sẵn trên màn hình này. Đơn giản chỉ cần trỏ và nhấp chuột để chọn các cá độ của bạn mong muốn.

Cá độ thẳng – cá độ “Win” có nghĩa là Vị trí đầu tiên, cá độ “Place” Vị trí thứ hai hoặc cao hơn, và cá độ “Show” là giải ba hoặc cao hơn.

Cá độ khác (Exotic wagers) – một đặt cược cá độ khác (Exotic wagers) giống như cá độ thẳng, ngoại trừ bây giờ bạn sẽ được lựa chọn nhiều ngựa. Tất cả các ngựa được lựa phãi thắng. Tiền thưởng an ủi của trường đua sẽ không được tính. Sau đây là một danh sách các cá độ khác (Exotic wagers) được chúng tôi cung cấp:

  • Exacta: Chọn hai con ngựa để thắng vị trí 1 và 2 theo thứ tự quy định.
  • Trifecta: Chọn con ngựa thắng vị trí trong 1, 2 và 3 theo thứ tự quy định.
  • Superfecta: Chọn con ngựa thắng vị trí trong 1, 2, 3, & 4 theo thứ tự đó.
  • Quinella: Cá độ có 2 con ngựa trong đó 2 con phãi về nhất và nhì, không theo qui định.
  • Daily Double: Một cá độ chọn 2 ngựa thắng của hai vòng đua liên tiếp.
  • Pick3: Một cá độ chọn ngựa thắng của ba vòng đua liên tiếp.
  • Pick4: Một cá độ chọn ngựa thắng của bốn vòng đua liên tiếp.
  • Pick6: Một cá độ chọn ngựa thắng của sáu vòng đua liên tiếp.
  • Coupled Pairs: Nếu bạn chọn 1 con ngựa mà chủ ngựa có 2 con ngựa bạn sẽ có cá độ trên cả 2 con. Vì vậy, nếu bạn chọn một con ngựa đó là một phần của một cặp đôi (ví dụ như ngựa 1 và 1A), cả hai con ngựa cùng được coi là một lựa chọn. Ví dụ, nếu bạn chơi 1-3-7 trong cá độ Trifecta của bạn và kết quả là 1A 3-7, bạn thắng. Ngoài ra, nếu con ngựa không chạy (Scratches), bạn có con ngựa khác thay thế, bất kể là con ngựa mà bạn đã chọn. Ví dụ, nếu bạn chọn 1A và 1A không chạy (Scratches) bạn vẫn còn có con ngựa 1.

Kết quả – Khi thời gian cuộc đua có thể thay đổi theo ngày, bất kỳ cá độ sau khi cuộc đua bắt đầu sẽ được hủy bỏ. Hầu hết các trường đua có sẵn cho đến khi cửa mở để bắt đầu cuộc đua. Cá độ sau khi cuộc đua bắt đầu sẽ được hủy bỏ và dẫn đến tài khoản có liên quan bị khoá. Đua ngựa sẽ được chung sau khi mức trúng của trường đua đưa ra. Giải thưởng khích lệ +10% được chung chi bằng tay, do đó sẽ tốn thêm một ít thời gian trước khi tiền được ghi vào tài khoản.

Không Chạy (Scratches)

Ngựa không chạy (Scratches) được cập nhật tự động bởi hệ thống. Vietbet không chịu trách nhiệm cho các lỗi từ các nhà cung cấp dữ liệu liên quan đến tình trạng Ngựa không chạy (Scratches). Nếu bạn đặt cược trên một con ngựa trước khi Ngựa không chạy (Scratches) xảy ra, sẽ tính theo các điều đây:

Win / Place / Show: Tất cả cá độ sẽ hoàn tiền sau khi cuộc đua được chấm.

Exacta / Trifecta / Superfecta / Quinella: Mỗi phần cá độ của bạn, liên quan đến một ngựa không chạy (Scratches), sẽ được sẽ hoàn tiền sau khi cuộc đua được chấm.

Daily Double / Pick 3 / Pick 4 / Pick 6: Thời gian tại lúc xuất phát sẽ không bao giờ được sử dụng để thay thế một con ngựa không chạy (Scratches). Cá độ với ngựa không chạy (Scratches) và một hoặc nhiều ngựa thua cuộc sẽ không đủ điều kiện để hoàn lại tiền. Cá độ bao gồm tất cả ngựa thắng và ngựa không chạy (Scratches) là hội đủ điều kiện để được trúng tiền. Tiền thưởng an ủi được tự động áp dụng vào chấm điểm. Nếu Tiền thưởng an ủi được trả cho một cá ngựa với tất cả ngựa thắng & ngựa không chạy (Scratches), mức trúng của trường đua sẻ được dùng tính cho tất cả các con ngựa thắng theo tỷ lệ đánh cặp (Parlay). Mức trúng trên mỗi con ngựa dùng phương pháp đánh cặp (Parlay) để tính cho chung chi. Mức trúng này được ghi vào tài khoản bằng tay và không có chương trình khích lệ nào áp dụng cho cách chung chi này. Liên hệ với dịch vụ khách hàng Vietbet đễ tiền được ghi vào tài khoản.

Bạn có thể bỏ qua cách cá độ trên và ngựa không chạy (Scratches), mỗi khi có trường hợp này xảy ra phần cá độ trên con ngựa đó sẽ được hoàn trã lại. Nếu bạn muốn được điều kiện hoàn trã ngựa không chạy (All Scratch Refund) này, bạn phãi đăng ký trước và được ghi nhận trong tài khoản của bạn trước khi bạn cá độ đua ngựa. Với điều kiện này, bất kỳ cá độ nào kết hợp với một con ngựa không chạy (Scratches), là không tính cho bất kể kết quả của cá độ trong các cuộc đua ngựa khác. Cá đua ngựa chỉ được hoàn lại khi ngựa không chạy (Scratches), sau khi bạn đã hoàn thành xong việc đăng ký trong tài khoản. Điều kiện kế bên sẽ không tự động hoàn lại khi bạn cá đua ngựa trên nhiều vòng đua. Liên hệ với dịch vụ khách hàng Vietbet đễ được hoàn lại khi trường hợp trên xãy ra.