Một cuộc đua phải có tối thiểu là có 4 con ngựa đua hoặc cá ngựa sẽ không được tính.

Cuộc đua sau nữa đêm được chấm vào sáng hôm sau.

Mức tối thiểu cà ngựa qua điện thoại là $20 mỗi lần.

Cá ngựa sau khi vòng đua chạy xong sẽ không được tính và coi như là ăn cắp sẽ bị xử lý với hình phạt nặng nhất. Cá ngựa vào bất kỳ vòng đua chạy xong sẽ dẫn đến một kết cục sau: tạm ngưng tài khoản, chấm dứt tài khoản, hoặc xóa tài khoản và tịch thu số tiền gian lận. Không có cảnh báo trước cho trường hợp này.

Sự khác biệt giữa cá ngựa trước và khi vòng đua hoàn thành được xác định dễ dàng. Không nên thử quyết định của quãn lý rất dễ dàng dẩn đến kết quả bị liệt vào như là ăn cắp sẽ bị xử lý với hình phạt nặng nhất.

Hãy hiểu rằng chúng tôi trã tiền trúng căn cứ theo mức trã ra của trường đua. Giải an ủi của trường đua, được cung cấp bởi trường đua, sẽ được đưa lên trên bãng của trường đua. Nếu không có trên bãng của trường đua, vé đua ngựa sẽ được hoàn tiền. Carryovers hoặc pool type được liệt kê trên bãng của trường đua sẽ không được tính bởi đua ngựa Vietbet. Không có vé đua ngựa nào được tính nếu không có tỷ lệ cá độ được hiển thị trên trang mạng của trường đua.

Mọi sự phá điểm và/hoặc tăng tiền trong vòng đua sẽ dẩn đến tài khoãng bị đóng vĩnh viển và tiền thắng sẽ bị trừ đi hay tịch thu.

Lợi nhuận ròng trên mỗi vòng đua bao gồm tiền thắng cược từ nhiều vòng đua kết hợp và cũng nhiều tài khoản cá cược tổng hợp với nhau.

Xin vui lòng xem thêm tỷ lệ 10% Đua Ngựa cho các tỷ lệ thanh toán cho loại cược và lợi nhuận tối đa mỗi cuộc đua.

Xem trang nội quy để biết chi tiết về đua ngựa cố định tỷ lệ cược.