Mức Trúng Đua Ngựa – Trả tiền thắng cho đua ngựa được tính trên giá trị thực tế của vòng đua trả ra. Tỷ lệ cá ngựa liệt kê trong vòng đua không được dùng trong tính mức thắng tiền của bạn. Số tiền trúng trong tài khoản của bạn là đúng và chính xác sau khi vòng đua đã được chung chi.

Bản giá dưới đây cho thấy mức trã cao nhất thực tế tại vòng đua:

Mức trã cao nhất cho từng kiểu Cá Cuộc:

CÁCH CÁ TRƯỜNG ĐUA CHÍNH TRƯỜNG ĐUA KHÁC
Win No Limit No Limit
Place No Limit No Limit
Show No Limit No Limit
Quinella No Limit 200/1
Exacta No Limit 400/1
Trifecta No Limit 1000/1
Superfecta No Limit 2500/1
Daily Double No Limit 500/1
Pick 3 No Limit 1500/1
Pick 4 No Limit 5000/1
Pick 6 No Limit 10000/1

Giới Hạn Trường Đua

TRƯỜNG ĐUA CHÍNH A & B

Cách Cá Tối Đa
WIN 2500
PLACE 1000
SHOW 1000
DAILY DOUBLE 100
EXACTA 100
TRIFECTA 50
QUINELLA 100
SUPERFECTA 10
PICK 3 50
PICK 4 10
PICK 6 2
WIN PAR 500
PLACE PAR 500
SHOW PAR 500
HQIN 50

TRƯỜNG ĐUA VỪA C

Cách Cá Tối Đa
WIN 1000
PLACE 500
SHOW 500
DAILY DOUBLE 50
EXACTA 50
TRIFECTA 10
QUINELLA 50
SUPERFECTA 2
PICK 3 10
PICK 4 2
PICK 6 2
WIN PAR 100
PLACE PAR 100
SHOW PAR 100
HQIN 25

TRƯỜNG ĐUA VỪA D & E

Cách Cá Max Bet online
WIN 100
PLACE 50
SHOW 50
DAILY DOUBLE 10
EXACTA 10
TRIFECTA 5
QUINELLA 10
SUPERFECTA 2
PICK 3 5
PICK 4 1
PICK 6 1
WIN PAR 50
PLACE PAR 50
SHOW PAR 5
HQIN 10

NGỰA KÉO

Cách Cá Tối Đa
WIN 100
PLACE 100
SHOW 100
DAILY DOUBLE 20
EXACTA 20
TRIFECTA 20
QUINELLA 20
SUPERFECTA 20
PICK 3 20
PICK 4 20
PICK 6 20
WIN PAR 20
PLACE PAR 20
SHOW PAR 20
HQIN 5
Tùy chọn và tỷ lệ nơi mà thêm 10% thanh toán được áp dụng:

 

Wager Type Major Tracks Other Tracks
Win $2.40 or More $2.40 or More
Place Not Applied Not Applied
Show Not Applied Not Applied
Quinella 200/1 or Less Not Applied
Exacta 400/1 or Less Not Applied
Trifecta 1000/1 or Less Not Applied
Superfecta 2500/1 or Less Not Applied
Daily Double 500/1 or Less Not Applied
Pick 3 15000/1 or Less Not Applied
Pick 4 5000/1 or Less Not Applied
Pick 6 10000/1 or Less Not Applied

 

Triple Crown và Breeder’s Cup trúng tối đa là: $100,000

Trường đua chính (A) trúng tối đa cho mỗi trận đua: $30,000

Trường đua chính (B) trúng tối đa cho mỗi trận đua:$15,000

Trường đua vừa trúng tối đa cho mỗi trận đua: $10,000

Trường đua nhỏ trúng tối đa cho mỗi trận đua: $7,500

Ngựa kéo trúng tối đa cho mỗi trận đua: $5,000

Lợi nhuận ròng trên mỗi vòng đua bao gồm tiền thắng cược từ nhiều vòng đua kết hợp và cũng nhiều tài khoản cá cược tổng hợp với nhau.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên lạc phuc vụ khách hàng qua trợ giúp trực tuyến hay E-mail.