Trường đua ở Vietbet chấp nhận tất cả cược như cược win, place và cược show, cược kỳ lạ như cược exactas, trifectas và superfectas. Cá độ đua ngựa cũng như chơi vé số, với tùy chọn đặt cược thẳng hoặc kết hợp nhiều con số.

Với Vietbet’s Racebook bạn có quyền truy cập vào những trường đua nối tiếng nhất trong nước. Từ Belmont Park, tới Churchill Downs, tới Santa Anita, Vietbet đêm đén cho bạn những con ngựa và tay đua tốt nhất. Bạn có thể bắt đâu ngay bây giờ bằng cách chọn trường đua để nhận được đội hình mỗi ngày tại Vietbet Plus 10% Racebook.

Plus 10% Racebook
Nhận được tỷ lệ trường đua CỘNG thêm 10% ở Vietbet Plus 10% Racebook! Cược tại các trường đua nổi tiếng và nhận thêm 10% cho bất kỳ cược thắng, cược WIN hoặc Exotic ở trường đua MAJOR, và nhận thêm 10% cho bất kỳ cược THẮNG ở Vietbet Racebook cho BẤT KỲ trường đua.

Cược thắng lợi của bạn có thêm giá trị ở Vietbet. Để biết thêm chi tiết truy cập vào the Vietbet Plus 10% Racebook!