mg-pigsstrikeback-slots

Nội Quy Trò Chơi:

Chơi 40 dòng.  Tất cả được hiển thị trên BẢNG THANH TOÁN.

Tất cả kết hợp thắng lợi được trã từ trái sang phải của khuông, ngoại trừ scatters.

Mỗi dòng được chọn sẽ được thanh toán với mức cao nhất.

Thắng từ Scatters sẽ được nhân với tổng số tiền thắng và được cộng vào trong dòng thắng.

Tiền thắng từ  FREE GAME được cộng vào dòng thắng và thắng từ scatters.  Bất kỳ lỗi kỷ thuật sẽ hủy tất cả chung chi và tiền cược.

 

Bảng Thanh Toán:

mg-pigsstrikeback-slots-payout

Free Games:

Tiền thắng từ free game được cộng vào dòng thắng và thắng từ scatters.

Cuồng sẽ thay đổi với cơ bản trò chơi.

Free Game được chơi với số dòng và tiền cược bang đầu khi kích hoạt free game.

 

Nhân:

Số tiền thắng được từ free game sẽ được nhân bởi con số biểu tượng WILD có được trong free game.

 

Dòng Thắng

mg-pigsstrikeback-slots-winlines