mb-screen

Mục Đích Trò Chơi:

Mục đích của người chơi trong Baccarat là dự đoán chính xác một trong ba kết quả của mỗi vòng: Banker, Player, hoặc Tie. Tụ nào gần với chín nhất sẽ thắng.

Miêu Tả Trò Chơi:

Một guốc bài gồm tám bộ bài được xào trộn cùng nhau. Guốc bài được xào lại trước khi chia bài.

Mỗi lá bài có giá trị như sau: Xì = 1, 2-9 = giá trị tương ứng, 10 và lá hình = 0.

Người chơi có thể cược cho “player” , “banker” , hoặc “tie”.

Sau khi đặt cược, hai lá bài sẽ được chia cho tụ player và banker.

Quy Định Baccarat:

Điểm của tụ được tính theo tổng số điểm ở bên phải. Ví dụ, nếu hai lá bài là 8 và 7, tổng điểm sẽ là 15 vậy thì điểm của tụ sẽ là 5. Điểm luôn luôn ở vị trí 0 – 9.

Nếu player hoặc banker có tổng số điểm là 8 hoặc 9 (natural) thì ván bài sẽ tính. Nếu không, player hoặc banker sẽ có thể được lá thứ ba tùy theo trường hợp sau đây:

  • Nếu tổng điểm của player là 5 hoặc nhỏ hơn, thì player sẽ kéo thêm. Nếu không thì ngưng.
  • Nếu player ngưng thì banker sẽ kéo nếu có 5 hoặc nhỏ hơn.

Nếu player kéo, thì banker cũng sẽ kéo tùy theo số điểm của banker VÀ số điểm lá thứ ba của player như sau:

  • Nếu lá thứ ba của player là 8, thì banker sẽ kéo với điểm là 2 hoặc nhỏ hơn.
  • Nếu lá thứ ba của player là 9, 10, XÌ hoặc LÁ TÂY, thì banker kéo với điểm là 3 hoặc nhỏ hơn.
  • Nếu lá thứ ba của player là 2 hoặc 3, thì banker kéo với điểm là 4 hoặc nhỏ hơn.
  • Nếu lá thứ ba của player là 4 hoặc 5, thì banker kéo với điểm là 5 hoặc nhỏ hơn.
  • Nếu lá thứ ba của player là 6 hoặc 7, thì banker kéo với điểm là 6 hoặc nhỏ hơn.

Điểm của player và banker được so sánh; tụ thắng là tụ có điểm cao hơn. Tụ banker được thanh toán 19 cho 20 (bằng tiền trừ 5% hoa hồng), player thắng sẽ trả 1 cho 1, và thắng từ tie trả 8 cho 1.