Bảng giá dưới đây cho thấy tiền chung cho tất cả các kết quả xổ sổ trúng thẳng và “đảo”. Trả tiền cao nhất cho xổ số trúng với số chính xác. Với những hạn chế nhất, và ít cơ hội để trúng xổ số. Bất kỳ xổ số trúng với 4 số từ 0000 đến 9999 mà theo thứ tự chính xác mà bạn chọn sẻ được trả 9,000 cho 1.

Một vé số “đảo” thắng khi ba hoặc bốn chữ số của bạn đều có trong số xổ ra nhưng không theo thứ tự. Ví dụ, một vé số “đảo” là 1 dãy số có 3 số (hoặc 2 chữ số giống nhau) mà không theo thứ tự và trả 300 cho 1. Xem thêm các ví dụ dưới đây và có sự lựa chọn tốt nhất của bạn!

LOTTO900 PICK 3

Kết Hợp Ví Dụ Chung Chi
Thẳng
Bất kỳ 3 số từ 000 tới 999.
123
(thứ tự chính xác)
900 cho 1
6-Kiểu (Box)
Bất kỳ 3 số không theo thứ tự.
123
(bất kỳ thứ tự)
150 cho 1
3-Kiểu (Box)
Bất kỳ 3 số với 2 số giống nhau.
112
(bất kỳ thứ tự)
300 cho 1

 

LOTTO900 PICK 4

Kết Hợp Ví Dụ Chung Chi
Thẳng
Bất kỳ 4 số từ 0000 tới 9999.
1234
(thứ tự chính xác)
9,000 cho 1
24-Kiểu (Box)
Bất kỳ 4 số không theo thứ tự.
1234
(bất kỳ thứ tự)
375 cho 1
12-Kiểu (Box)
Bất kỳ 4 số với 2 số giống nhau.
1123
(bất kỳ thứ tự)
750 cho 1
6-Kiểu (Box)
Bất kỳ 4 số với 2 cặp giống nhau.
1122
(bất kỳ thứ tự)
1,500 cho 1
4-Kiểu (Box)
Bất kỳ 4 số với 3 số giống nhau.
1112
(bất kỳ thứ tự)
2,250 cho 1