Cách sử dụng DynamicLines

Để giấu hoặc hiển thị Trợ Giúp, nhấp vào dấu hỏi từ bên tay phải.  Để xem ngân khoản của bạn, Xêm Cược, Thêm Đội Vào Cược Mở hoặc Thoát, nhấp vào tài khoản của bạn ở gốc tay phải.  Đăng nhập tai khoản của bạn và chọn DynamicLines từ thư mục.  Từ những tùy chọn ở hàng đên phía trên, bạn có thể chọn để xêm những tùy chọn thích hợp.

DL-GFX-1

Chọn những tùy chọn bạn muốn hiển thị bằng cách chọn từ một trong các loại sau đây:

Mon Thể Thao

Các mon thể thao sẽ hiện ra sau khi bạn nhấp vào nó.  Chỉ có những mon thể thao sắp diễn ra mới hiển thị để bạn chọn.  Bạn củng có thể tìm thấy Props (đề xuất khác), Futures (tương lai) và Live In-Play (cược sống) nếu có sẵn.

Phổ biến nhất

Sẽ hiển thị những sự kiện phổ biến nhất theo mức lượng cá cuộc.

Live In-Play (Cược Sống)

Đây sẽ hiển thị những sự kiển đã diển ra (đang chơi).  Nếu không có sự kiện diễn ra, vui lòng chọn tùy chọn khác từ chương mục.

Sắp Diễn Ra

Những sự kiện sắp diễn ra trong vòng 30 phút sẽ hiện ra.  Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ thấy tất cả sự kiện sắp diễn ra trong ngày.  Bên tay trái bạn sẽ thấy thời gian cho sự kiện.  Một khi sự kiền còn lại 1 phút hoặc ít hơn, nó sẽ chuyển qua “Soon”.

Tìm Kiếm

Bạn củng có thể dung “Search” để tìm kiếm đội của bạn.

Dòng Cược

Bạn có thể thay đổi sự hiển thị của dòng cược từ “Lines Bar”.  Sau khi dòng cược của bạn đã hiển thị, bạn có thể lọc bởi Period hoặc Scheduled (thời gian) bằng cách nhấp vào period hoặc schedule.

DL-GFX-3

Thể Loại Cược

Các nút sau sẽ ở lại trên lựa chọn của bạn khi bạn chuyển đổi các dòng khác nhau:

Dòng cược khác

Alt – Sẽ hiển thị các dòng cược khác nhau (nếu sự kiến có nó).

Dòng Tương Đối

Rel – Sẽ hiển thị dòng cược tương đối (nếu sự kiện có nó).  Dòng tương đối là cược tương lai và props, cho nên nếu bạn đang xem sự kiện cho cuối tuần, tỷ lệ để thắng superbowl và những cược khác tương đối sẽ hiển thị dưới dòng này.  Dòng tương đối sẽ không hiển thị trong thể loại “About To Go Off”.

Định Dạng Tiền

US – Thay đổi từ định dạng tiền từ dòng US hoặc dòng EU.  Nút sẽ hiển thị định dạng hiện giờ.

Thiết Lập Màu của Dòng

Reset – Nút này xóa bất kỳ thay đổi dòng màu trở lại màu nguyên thủy.

You can change your type of wager at any time, by clicking on the current type of wager you are on.

Bạn có thể thay đổi thể loại cược bất kỳ lúc nào, bằng cách nhấp vào thể loại bạn đang có.

 

Đánh Thẳng

Dặt cược thẳng vào dòng bạn thích.  Để tạo nhiều cược thẳng gở bỏ One Click.

Đánh Cặp

Để đánh cặp mở, điền vào số đội bạn muốn mở sau khi chọn đội của bạn.  Để đánh cặp đão (Round Robin), nhấp vào Round Robins sau khi bạn chọn ít nhất 3 đội.

Đánh Chấp Điểm

Đánh chấp điểm (bao gồm Pleaser, Progressive, Multichance) sẽ hiển thị cho bạn dòng và điểm được chấp (ngoại trừ Progressive Parlay và MultiChance Parlay vì kiểu đánh này không có chấp điểm).

Nhấp vào “to see a teaser’s payouts” để thấy bảng thanh toán.  Điểm chấp chỉ dành cho Football và Basketball, bởi vậy nếu bạn không thấy dòng bạn muốn cược, có thể mon thể thao của bạn không phu hợp.

Để tạo đánh chấp điểm mở, điền vào số đồi bạn muốn mở sau khi bạn chọn ít nhất một đội.  Để tạo đánh cặp đão, nhấp vào Round Robins sau khi bạn đã chọn 3 đội.  Sau khi bạn đã chọn thể loại đánh, bạn có thêm 4 tùy chọn (sẽ thay đổi bảng thanh toán):

Điểm – Điểm được hiển thị là của NFL Football, điểm của mon thể thao khác sẽ thể hiện trong dòng.

Hòa – Có vài điểm chấp sẽ cho phép bạn chọn nếu trong trượng hợp hòa sẽ tính là Thắng, hoặc không tính là thắng (Giảm hoặc Thua).

Thể loại Progressive – Progressives có nhiều cách để thay đổi thanh toán.  Nhấp vào bảng thanh toán và con số để nhu cầu để cỏ thể thắng.

Miss– MultiChances cho phép bạn chọn bao nhiều đội thua vẩn tính là thắng.

Đánh Nếu Tiếp Theo (If Bet)

Chọn Nếu Thắng hoạc Nêu Thắng hoạc Hòa.  Xong thì chọn đội bạn muốn thêm vào cược If Bet.

Đánh 2 Đội Đão Ngược (Action Reverse)

Chọn 2 đội cho (Đão Ngược) Action Reverse.  Chọn trên 2 đội cho Action Reverse Bird Cage.